OnsTeunesen.nl
◀ terug naar overzicht
Overig 18-06-2018

Een drijvende vuilnisbelt

Oude zandwinputten worden volgestort met vervuilde slib om de verdwenen flora- en fauna opnieuw ruimte te geven. Het importeren van grond uit het buitenland is toegestaan en mag licht vervuild zijn. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven vindt de manier waarop het gebeurt niet kloppen. De afgelopen jaren is 4 miljoen ton vervuilde grond en baggerspecie uit het buitenland geïmporteerd en grotendeels in zandplassen gestort (55 locaties). Er komt een onderzoek naar de praktijken in de afgelopen jaren. Download PDF ►